نسیم بهاری خانه خود را از ما بخواهید

شركت كاوه كوير در سال 1370 تاسیس و به بهره برداری رسیده است .ضمن تعهد و تبعيت از قوانين استاندارد در زمينه هاي مديريت ،كيفيت ،ايمني ،بهداشت حرفه اي ،محيط زيست و الگوي مصرف انرژي به منظور حركت سازماني پيشرو و متعالي دستيابي به اهداف كلان زير را سر لوحه فعاليت هاي خود قرار داده است :

  • افزايش رضايت مشتريان و توجه به نيازهاي مصرف كننده
  • حضور موفق در بازار داخلي و بين المللي و افزايش سهم بازار
  • افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها
  • جلوگيري از مصرف بي رويه منابع تجديد ناپذير
  • بهبود روش هاي كنترل كيفيت و افزايش راندمان و بهره وري
  • توانمند سازي نيروهاي انساني با افزايش دانش و انگيزش آنان

چرا مشتریان ما کاوه کویر را انتخاب کردند؟!

مجله علمی