شرکت کاوه کویر، یکی از تولیدکنندگان منتخب نمونه است که واحد کنترل کیفیت یا Quality Control یکی از بخش های مهم در این شرکت است تا عملیاتی روی سیستم های گرمایشی و سرمایشی این تولیدی انجام شده تا تطابق آن محصول تولید شده با استانداردها مشخص شود.

با استفاده از شیوه های نویت مدیریت کنترل کیفیت، این شرکت توانست استانداردهای 2008/ISO9001 و iso 100044 را کسب کند و روز به روز روش های تولید را بهینه‌سازی و به روز رسانی کند و کیفیت سیستم های سرمایشی و گرمایشی را ارتقا بخشد.