7 / 100

تولید کنندگانی از قبیل شرکت کاوه کویر در عین تولید کولرهای آبی و انواع آبگرمکن ها توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می‌گیرند و در طول سال توسط بازرسان، این کنترل کیفیت ارزیابی شده و همین منجر به این گشته تا کیفیتی فراتر از استانداردها به بازار و مشتریان ارائه شود.

نه تنها ارزیایی کیفیت برای تولیدات انجام شده بلکه ارزیابی مواد اولیه قبل از ورود به چرخه تولید سبب تولید کالاهای باکیفیت می‌شود و تمام مواد اولیه در ابتدای ورود به کارخانه بر طبق استانداردها مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرد و پس از تولید محصولات و قبل از بسته بندی کالاها نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

کارخانه تولیدی کاوه کویر با ایجاد واحد کنترل کیفیت توانسته است از تهیه و تولید کالا اطمینان حاصل کند و بدین صورت عودت و یا ارجاع کالا اتفاق نمی‌افتد.